O SPOLEČNOSTI

FUTURAplanning je česká společnost založená v roce 2008. Během své praxe se v roce 2010 vyprofilovala do podoby právnické osoby, zabývající se poradenstvím a kompletní správou pozemků a projektů v oblasti územního plánování a koncepčního developmentu.

Svým klientům poskytujeme především komplexní služby, jejichž cílem je co nejlépe zhodnocovat spravované pozemky, připravovat celkovou koncepci rozvoje území se všemi variantami a možnostmi zhodnocení pozemků a zároveň zajistit veškeré činnosti a služby od koncepce řešení území až po zahájení stavebních prací.

Naším cílem je vytváření kvalitních urbanistických a architektonických projektů, které reflektují hodnoty území, návaznost projektů na krajinu a urbanistickou strukturu sídla a potřeby klienta a představy klienta uchopené a zpracované profesionálními architektonickými ateliéry.

Pro dosažení cíle projektu využíváme sofistikovaný software projektového řízení, umožňující maximálně efektivní inženýring projektů v nastaveném časovém horizontu, s minimálními problémy a riziky.