Ing. Vít Zeman

jednatel společnosti, projektový manager
kontakty / tel.: +420 601 372 372
vit.zeman@futuraplanning.cz
studium / Gymnázium Jihlava | ČVUT v Praze – fakulta stavební
praxe / vedoucí útvaru hlavního architekta města, odboru rozvoje města Jihlavy


Ing. arch. Barbora Brossová

jednatelka společnosti, hl. architekt
kontakty / tel.: +420 601 383 383
barbora.brossova@futuraplanning.cz
studium / Gymnázium Jihlava | ČVUT v Praze – fakulta architektury
praxe / Atelier Jitka Mejsnarová | odbor hlavního architekta města Jihlava


Ivo Sedláček

koordinátor projektů, IT specialista
kontakty / tel.: +420 737 226 613
info@futuraplanning.cz
studium / Střední průmyslová škola
praxe / IT Česká spořitelna | IT Česká pojišťovna | IT První telefonní