NAŠÍ KLIENTI

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Pro instituce veřejné správy připravujeme koncepty efektivního řešení rozvoje jednotlivých pozemků i celých katastrálních území a nabízíme komplexní práce v oblasti územního plánování.

Typickým klientem je pro nás obec, která má zájem o koncepční rozvoj svého území, který ale ne vždy musí znamenat nekonečné rozšiřování zastavitelných ploch. Rozvoj, který staví na principech trvale udržitelného rozvoje území. Rozvoj, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Jsme schopni zajistit kompletní balíček služeb v oblasti strategického i územního plánování i vytváření kvalitních developerských projektů pro konkrétní pozemky ve vlastnictví obce.