ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ A ROZVOJOVÝCH PLÁNŮ

Pořízení a koordinace Strategického plánu Jihlavy
Strategický plán obce Šestajovice
Profil obce Větrný Jeníkov
Studie potenciálu území obce Ježená