ANALYTICKÉ VYHODNOCENÍ RIZIKOVOSTI KONKRÉTNÍCH PROJEKTŮ

Riziková analýza projektu fotovoltaické elektrárny / Mirošov
Riziková analýza projektu veřejného golfového hřiště / Příseka
Rešerše územních vazeb a podnikatelských aktivit / Mošnov
Vstupní analýza základních parametrů udržitelného rozvoje obce / Větrný Jeníkov
Riziková analýza variant řešení lokality Buková / Jihlava