Koncepční development
Námi prezentovaný koncepční development spočívá v operativním řízení a koordinaci průběhu přípravy a následné realizaci investičních akcí a jednotlivých developerských projektů, dále ve zpracování odborných a funkčních analýz potenciálu a rizikových analýz stavebních záměrů, v poradenské a konzultační činnosti v oblasti stavebního práva i souvisejících právních norem, to vše s primárním cílem hospodárněji, účelněji a tudíž efektivněji připravit jednotlivé stavby a sekundárním cílem - využít část veřejných zdrojů k uspokojování veřejných potřeb.