Dynamická správa pozemkových aktiv
Aktivně se snažíme maximálně zhodnotit pozemky, včetně promyšleného scelování řešeného území. Nedílnou součástí dynamické správy pozemků je příprava konceptů vhodného využití a zhodnocení daného pozemku.
Definujeme možnosti využití spravovaného pozemku. Doporučíme nejefektivnější a dlouhodobě nejvýhodnější řešení, které bude splňovat požadavky klienta. Před samotnou realizací projektu se snažíme o kladné přijetí odbornou i laickou veřejností. V této souvislosti aktivně jednáme se všemi zainteresovanými stranami.
Zajistíme pracovní skupinu odborníků, která plně pokryje potřebu projektových dokumentací všech stupňů. Spolupracujeme s předními českými architekty a architektonickými studii. Časový harmonogram, finanční rozpočet, rizikovost spojenou s vývojem projektu koordinujeme s veškerými procesy a subjekty pomocí inteligentního a jednoduchého informačního systému.
Naši klienti mohou kdykoli kontrolovat stav projektu, úkoly jednotlivých členů pracovního týmu, nová rizika i průběh harmonogramu pomocí online aplikace. Výsledkem takto spravovaného projektu je maximální efektivita jeho zhodnocení.