Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Zahrnuje činnosti vedoucí k vydání příslušného rozhodnutí podle Stavebního zákona 183/2006Sb. Součástí jsou také činnosti spojené s projednáním investičního záměru s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí a s příslušnými úřady. V případě zpracovaného projektu, je možné tuto službu provádět zcela samostatně, našim zákazníkům tuto činnost nabízíme jako součást projektového řízení a kompletního managementu projektu, a to zejména z důvodů zvýšení efektivity dokončení celé investiční akce.