Projektové řízení
Díky námi vyvíjenému sofistikovanému způsobu řízení projektů jsme schopni naprogramovat jednotlivé cykly projektu a realizace staveb a vytvořit optimální podmínky pro úspěšné dokončení investiční akce. Vlastní software podpory projektového řízení je schopen nejen sledovat aktuální stav projektu, upozorňovat na jeho rizika, analyzovat způsoby minimalizace rizik, je schopen také sledovat kompletní i dílčí harmonogram vývoje projektu, zadávat jednotlivé úkoly všem účastníkům relačního týmu. Námi dokončená spolupráce formou splnění dohodnutého cíle znamená pro zadavatele i možnost zpětně vyhodnocovat efektivnost vynaložených nákladů a tím zefektivnit i svoji vlastní firemní strukturu, hodnotit dílčí i celkovou ekonomickou efektivitu a zároveň je schopen sledovat a hodnotit odpracovaný čas při realizaci projektu, a to jak externě tak v rámci vlastní řídící společnosti.