Koordinace projektové přípravy developerských projektů
Jako velké know-how naší společnosti vnímáme schopnost paralelně řešit více stupňů předinvestiční přípravy projektů a tím značně snižovat celkovou dobu přípravy jednotlivých investičních akcí. Zároveň ve spojení s analytickým vyhodnocováním realizovatelnosti projektů a s vlastním projektovým řízením dokážeme minimalizovat finanční a časová rizika projektu a tudíž si tuto paralelnost můžeme dovolit. Díky námi prezentované kvalifikaci spočívající v možnosti zastoupení úřadů územního plánovaní při řešení pořízení územních plánů a jejich změn navíc odpadá i riziko neschopnosti úřadů časově reagovat na potřeby developera.